Vi gir deg de beste sjømatopplevelsene!

Smak av kysten er et kulinarisk nettverk som satser på å utvikle mangfold og kvalitet av norsk sjømat på utvalgte spisesteder  i hele landet. For å jobbe helhjertet med sjømat i alle ledd, er hele verdikjeden representert i Smak av kysten: Spisesteder med fokus på sjømat, fiskemottak, produsenter, grossister og spesialiserte fiskebutikker.Vi setter strenge krav til medlemmene i Smak av kysten og har gjennom hele året fokus på kompetanseutvikling for stadig å gi våre kunder de beste sjømatopplevelsene! Sesongkalenderen har vært et fantastisk verktøy i vårt arbeidet, og nå deler vi den gladelig med deg!

Matarena står bak Smak av kysten og denne sesongkalenderen som er utviklet i tett samarbeid med medlemsbedriftene, Norges sjømatråd, Havforskningsintituttet og Nærings og fiskeridepartementet.