Hvem står bak

Sesongkalenderen er utviklet som et samarbeidsprosjekt.

Matarena står for drift og utvikling av Smak av kysten nettverket på vegne av aktørene. Sesongkalenderen er utviklet som et verktøy for å øke mangfold og kvalitet på de spiselige råvarene vi høster fra havet.  Matarena som har mange års erfaring fra nettverksbygging og kunnskaps- og opplæringsaktiviteter.

Sjømatleverandørene har stor kunnskap om sesong og kvalitet og har bidratt og kvalitetssikret innhold på denne siden.

Norges sjømatråd markedsfører norsk sjømat over hele verden på vegne av den norske fiskerinæringen og har bidratt både med finansiering og de fleste oppskriftene.

Havforskningsintituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge.  De forsker for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Fakta om de ulike artene er hentet fra og kvalitetssikret av Havforskningsintituttet.

Stein Mortensen har laget alle illustrasjoner og bidratt med faglige tekster på fakta på hver art.

Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartementet  har bidratt med finansiering av utvikling av denne sesongkalenderen.

Alle illustrasjoner på nettsiden er tegnet av Stein Mortensen.

Alle utbredelseskart er levert fra Havforskningsinstituttet