Tegning av Berggylt
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Berggylt

Berggylt

(Labrus bergylta)

Bergylt er den største leppefisken i våre farvann, du ser den ofte ved brygga. Den kan bli opp mot 60 cm, men er som regel mye mindre. Fargen på bergylt er svært variabel, bunnfargen er lys mens sider og rygg har en marmorering av brunt, grønt og rødgult.

Visste du at ...

Berggylt er en hermafroditt, det vil si at all yngel utvikler seg til hunner og at den skifter kjønn når den er ca 35 cm lang.

Utbredelse

Varmekjær fisk som er utbredt fra Marokko til midt-Norge. Den er vanligst fra fjæra og ned til ca. 50 meter der det er tang og tare. Berggylt ser ut til å foretrekke eksponerte områder med bratte bergskrenter og undersjøiske skjær der den kan finne rikelig med føde.

Fangst

Berggylt er en effektiv rensefisk mot lakselus hos oppdrettlaks, det drives derfor også oppdrett av berggylt. Den blir fangstet med teiner eller ruser sommerstid etter at den er ferdig med gyting. Vinterstid trekker den dypere og kan gå i en dvalelignende tilstand.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Minstemål ved fiske av berggylt er 11 cm. Norgesrekorden er på 3,20 kg, men den er omdiskutert, så får du bergylt over 2 kg meldt ifra. Tilgangen på berggylt er svært variabel, spør gjerne ditt nermeste lakseslakteri om de kan ta vare på eventuell berggylt som måtte bli levert sammen med laksen.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Berggylten er en fin matfisk, som er alt for lite brukt. Den har egenskaper som gjør den anvendelig til en rekke bruksområder. Den er en glimrende suppefisk, god til steking og en velsmakende ingrediens i farseprodukter. En berggyltfangst kan derfor gi rikelig med muligheter. Små bergylt renses grovt og kan gjerne brukes i fiskesuppe. Større fisk sløyes og renses og bakes / grilles hel, da er det lettere å fjerne skinn og bein. Smaken av berggylt kan minne om hummer, sjøkreps og østers!

Små bergylt renses grovt og kan gjerne brukes i fiskesuppe, større fisk sløyes og renses og bakes/grilles hel, da er det lettere og fjerne skinn og bein. Smaken av bergylt kan minne om hummer, sjøkreps og østers!

Norsk Sjømatsenter har laget et eget oppskriftshefte for berggylt som du kan laste ned her.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Kart som viser utbredelsen av Berggylt

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter