Tegning av Rognkjeks
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Rognkjeks

Rognkjeks

(Cyclopterus lumpus)

Rognkjeks er en benfiskart i rognkjeksfamilien. Den er lett å kjenne igjen med sin karakteristiske runde kropp, tykke hud, syv rekker med beinknuter og spennende farger. Fargen kan variere fra rødt og rosa til grønt og blått. Hunnen blir kalt rognkjeks og hannen blir kalt rognkall. De finnes normalt på 50- 150 meters dyp om vinteren, men trekker grunt på 10-40 meters dyp i gytetiden om våren. Rognkjeksen lever av maneter og andre planktonorganismer. 

Visste du at ...

Det hvert år oppdrettes mange millioner rognkjeks som blir brukt som rensefisk for lus i lakseoppdrett. 

Utbredelse

Utbredelsesområdet strekker seg langs hele norskekysten, men den regnes for å være mest tallrik i Nordland, Troms og Finnmark. 

Fangst

I Norge blir rognkjeksen tatt som bifangst i nesten alle fiskerier. I Nord- Norge foregår det et direktefiske på rognkjeks med bunngarn. Arten gyter hovedsakelig i april-juni og det er også da fisket normalt foregår. Det er i all hovedsak rognen som etterspøres og brukes i stort volum til kaviarproduksjon. 

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Rognkjeksen kan bli opptil 63 cm lang og 5,5 kg tung. Den har en levealder på rundt 7-8 år. 

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Rognen til rognkjeksen smaker nydelig og brukes i dag ofte til kaviarproduksjon. Men kjøttet er også velsmakende og i det siste har flere fått øynene opp for det. Fileten på rognkallen egner seg godt til steking. 

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Kart som viser utbredelsen av Rognkjeks

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter