Tegning av Uer
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Uer

Uer

(Sebastes mentella / Sebastes marinus)

Uer er en benfiskart i uerfamilien og omfatter flere arter i våre farvann som; vanlig uer, snabeluer, pelagisk snabeluer og lusuer som er for liten til å bli omsatt. Uer har store skjell som dekker kroppen, som regel store utstikkende øyne og er sterkt rødfarget på rygg og sider, men noe lysere på buken. Det er antatt at ueren vokser langsomt, og at den blir kjønnsmoden i høy alder.

Visste du at ...

uer føder levende unger?

Utbredelse

Uer finnes på 100–500 meters djup i Nordsjøen–Barentshavet, men også i norske fjordar

Fangst

Vanleg uer lever på 100–500 meters dyp på kontinentalsokkelen, langs kysten og visse steder inne i fjordene. Bestanden av vanlig uer har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-talet og en regner nå med at bestanden er mindre enn noensinne. Snabeluer bestanden har hatt en positiv utvikling men de samme reglene for fisket gjelder ennå. Fisket etter uer blir regulert ved hjelp av bifangstregler, fredingstid og i mindre grad også ved redskapsregulering. I hovedsak tas all uer som bifangst med trål.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Vanlig Uer kan leve over 60 år og bli opptil 1 meter og 15 kg, men få blir over 60 cm lange. Snabeluer derimot kan bli over 70 år men bare 47 cm og 1,3 kg. Uer omsettes hovedsaklig som fersk hel eller filet og saltet hel eller som filet.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

I butikken finner du av og til uer, saltet eller fersk. Saltet egner den seg best kokt og da gjerne med tradisjonelt garnityr. Fersk er den ypperlig for pannesteiking (gjerne skinnsteikt men da skrapt fri for skjell) eller baking, wok eller hel på grillen og da gjerne med med mer smakfulle sauser og garnityr.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Kart som viser utbredelsen av Uer

Oppskrifter

Bilde av retten Uer i form. Fotograf: Synøve Dreier.

Uer i form

Uer er en spennende fisk som smaker utrolig godt. Bakt uer i form med masse gode grønnsaker er en festmiddag alle setter pris på.

Se hele oppskriften

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter