Tegning av Laks - oppdrett
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Laks - oppdrett

Laks - oppdrett

(Salmo salar)

Laks er en dominerende art i norsk havbruk. Den er oppdrettet i merder i sjøen siden 70 tallet, hovedsakelig i Nord Europa, Canada og Chile.

Visste du at ...

laksen er det husdyret som utnytter fôret mest effektivt. Den er dobbelt så effektiv som gris og fjærfe til å omdanne fôret til kjøtt.

Utbredelse

Norsk atlantisk laks forekommer i vill tilstand i Nord-Atlanteren, og blir gjerne omtalt som den flotteste laksearten. Oppdrettslaksen har samme opphav som villaksen. Oppdrettslaksen har andre egenskaper enn vill-laksen fordi man har avlet på ønskede egenskaper fra 41 ulike vill-laks strammer. Oppdrettslaksen har derfor raskere vekst og større sykdomsmotstand.

Det tar mellom to og tre år fra lakserognen blir klekket og til laksen er ferdig utvokst og spiseklar. I løpet av disse årene går laksen gjennom ulike faser. Norsk atlantisk laks er en anadrom fisk, det vil si at fisken har yngelstadiet i ferskvann, og har sitt voksne liv i saltvann. For villaksen betyr det at den fødes og vokser seg stor nok i elver før den vandrer ut i havet på næringssøk og så går tilbake til elven for å gyte når tiden er moden.
For laks i oppdrett betyr det yngelfasen i landbaserte kar tilknyttet elver med friskt vann, før laksen har utviklet seg til å bli smolt, som kan settes ut i større merder i havet. Her fôres laksen opp med spesialtilpasset næring, nøye sammensatt for å dekke laksens behov for næring, holde den frisk og oppnå ønsket tilvekst.
 
Med moderne lakseoppdrett kan man i dag få høy kvalitets norsk atlantisk laks året rundt. Kvaliteten på norsk laks er så høy at den kan spises rå.
 
Om merder:  I dag består et typisk oppdrettsanlegg av seks til ti merder og har mellom 3000-4000 tonn fisk. Merder består av et flyteelement i overflaten og en notpose hvor fisken svømmer. Merdene er forankret i bunnen og  måler om lag 50 meter i diameter og de største merdene har en omkrets på 200 meter. I en merd kan det maksimalt være 2,5 prosent fisk og resten vann.

I produsert tonnasje er laksen i dag Norges viktigste husdyr.

Fangst

Oppdrett av laks er ca 1,2 millioner tonn årlig, mens villfangst av laks er mindre enn 1000 tonn i Norge. Oppdrett av laks har gjort at laks er gjort tilgjengelig året rundt for alle.

Mye av sjømaten vår kommer fra oppdrettsanlegg. I oppdrett kan vi styre produksjonen. Gjennom bruk av lys kan naturlige kjønnsmodningsprosesser forsinkes. Gjennom kontrollert fôring kan oppdretterne styre veksten på fisken og oppnå en jevn og forutsigbar kvalitet. Oppdrettsfisken har derfor mindre sesongvariasjoner enn villfisken. Oppdrettsfisk slaktes under kontrollerte betingelser i godkjente fiskeslakterier. Når oppdrettsfisken kommer med brønnbåt fra et oppdrettsanlegg, samles den i en eller flere ventemerder i sjøen utenfor slakteriet. Der roer den seg ned et par dager før den blir pumpet inn i slakteriet, eventuelt via en kjøletank for å roe seg ytterligere og få ned temperaturen på fisken. Avlivingen skjer under kontrollerte forhold. Slakteriene har nøye kontroll og kvalitetsvurdering av fisken som passerer gjennom anlegget, både gjennom bedriftenes selvpålagte kontrollsystemer og gjennom kontroll fra Mattilsynet.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Laksen slaktes når den er mellom 4-6 kg og selges i utallige produktvarianter.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Oppdrettslaksen er et ettertraktet produkt som brukes på svært mange måter over praktisk talt hele verden. Noe av årsaken til populariteten til laks er rødfargen i fileten. Laks har god holdbarhet.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Oppskrifter

Grillet laks med mangosalat, fotograf: Esten Borgos

Grillet laks med mangosalat

Laks er noe av det enkleste du kan legge på grillen. En salat med frisk mango og spenstig chili passer svært godt til smaken av laks, og tar ikke mange minutter å lage.

Se hele oppskriften

Pasta og laks med pesto, foto:Sentralen

Pasta og laks med pesto

I denne oppskriften med laks og pasta brukes pesto som smakstilsetning. En god og lekker rett som er enkel å lage.

Se hele oppskriften

Taco poke med laks, fotograf: Synøve Dreyer

Taco poke med laks

Taco poke er den nye fredagstacoen! La deg bli hektet på denne friske, sunne og deilige oppskriften som hele familien kan nyte med god samvittighet.

Se hele oppskriften

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter