Tegning av Haneskjell
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Haneskjell

Haneskjell

(Chlamys islandica)

Haneskjell er den eneste arten som har spilt en viktig rolle i tradisjonelle norske fiskerier i nyere tid. Haneskjellet er en kaldtvannsart som hovedsakelig finnes i Nord-Norge og i nordområdene. Det finnes også enkelte bestander i kalde bassenger i fjordene lenger syd. På 1980-tallet ble det utviklet et fiske etter haneskjell på bestandene i nordområdene. Trålere ble ombygd til skjellskrapere, og i perioden fra 1985 til 1990 ble det drevet et intenst fiske på bestandene ved Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard. Fisket resulterte i en rask overbeskatning av bestandene, samtidig som markedet ble overmettet på haneskjell. Eventyret kollapset, og uttaket av haneskjell i nordområdene har siden vært minimalt.

Visste du at ...

Haneskjell kan bli 30 år gamle, men vokser langsomt

Utbredelse

Haneskjell er en subartktisk art som vokser langsomt. I Norge finnes den i Troms og Finnmark. Den finnes i store konsentrasjoner i strømrike områder på 20 - 100 meters dyp.

Fangst

Fiskes i beskjedne mengder i Troms og Finnmark, ca 26 tonn pr år

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Uutnyttet art, med veldig varierende tilgang. Pakkes og selges i løsvekt. Kan bli 12 - 13 cm, men regnes som fangstbar fra 6 cm.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Haneskjell er en kamskjellart og tilnærmet lik kamskjell også i bruk og kan derfor brukes i alle kamskjell oppskrifter, men vær ekstra varsom med varmebehandlingen ettersom de er så små og derfor lett kan bli seige.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Oppskrifter

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter