Tegning av Hummer
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Hummer

Hummer

(Homarus gammarus)

Hummeren lever på hard bunn i relativt grunne farvann. Den går sjeldent dypere enn 30 – 40 meter, foretrekker bunnforhold med mange skjulesteder. Hummeren vokser sent, og som andre krepsdyr vokser den kun hver gang den skifter skall. En voksen hummer som er kommet opp i fangstbar størrelse er minst seks - syv år gammel. Den kan bli mer enn 30 år gammel og veie mer enn fem kilo. Fangsten av hummer har lange tradisjoner langs kysten, og bestandene har i tidligere tider vært mye større enn i dag.

Visste du at ...

hummeren kalles for havets kardinal?

Utbredelse

I norske farvann finner vi hummer langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland. Gytingen foregår om sommeren, og hunnen bærer rognen vinteren over til klekking i juni til juli ett år senere. Larven svømmer omkring tre til fire uker og bytter skall flere ganger inntil de søker seg ned mot bunnen.

Fangst

Hummeren fiskes kun med teiner, og fangsten er strengt regulert med minstemål og sesong. I stort sett hele utbredelsesområdet har bestandene gjennom lang tid vært utsatt for et mye større fangstpress enn de tåler - både lovlig og ulovlig. Det arbeides kontinuerlig med å få til en god forvaltningsmodell for hummer, med både fredning av områder, minstemål og fredning av hunner med utrogn. På grunn av hummerens popularitet og høye pris er det en lang tradisjon å oppbevare hummeren levende frem til salg. Dette gjøres i såkalte hummerparker som er overbygde anlegg med sjøvannstilgang hvor hummerne oppbevares i bassenger, kummer eller kar. Denne tradisjonen gjør at markedet kan forsynes med levende hummer hele året, ikke bare i fangstsesongen. (link til vågen Seafood)

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Hummeren leveres levende og er sortert på størrelse.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Hummer er en av de dyreste råvarene fra havet. Hummerkjøttet er fast og har en kraftig egensmak preget av en markant sødme, også innmaten er søtlig. Hummeren brukes tradisjonelt kokt, naturell, men kan også inngå som tilbehør i andre retter, og brukes både grillet og gratinert. Under grillingen karamelliseres karbohydrater i hummerkjøttet, noe som fremhever og forsterker søtsmaken. Hummerskallet er en fin ressurs til supper og sauser.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Oppskrifter

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter