Tegning av Strandkrabbe
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Strandkrabbe

Strandkrabbe

(Carcinus maenas)

Strandkrabben er den vanligste krabben i tidvassona i norske farvann. Strandkrabben er svært tilpasningsdyktig både i matvaner og fysiske egenskaper, og overlever i mange miljø.

Visste du at ...

Visste du at strandkrabber bare parer seg ved skallskifte. Hannen klatrer opp på hunnen og blir sittende til hunnen skifter skall. Hunnen oppbevarer hannens sperm inne i kroppen til hun har fått produsert egg.

Utbredelse

Strandkrabben finnes i hele Europa. Den trives fra 0-6 meters dyp, men liker seg best på hard bunn. Den overlever temperaturer fra 0 til 30°C og saltinnhold på 4 til 52 ‰, og fins derfor i mange ulike biotoper. På steder med liten forskjell mellom flo og fjære holder de seg i vannkanten.

Fangst

I Norge er strandkrabben lite brukt, selv om kilder fra helt tilbake på 1700-tallet nevner at det har gått for seg teinefangst av «småkrabber». Lenger sør i Europa blir arten regnet som en delikatesse, og særlig i Storbritannia og Frankrike er fisket økonomisk viktig.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Uutnyttet art. Veldig varierende tilgang. Selges levende

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

De største klørne kan brukes som fingermat. Rogn smaker fantastisk. Strandkrabbe brukes stort sett bare til å koke kraft på, men gir til gjengjeld en fantasisk kraft med rik krabbesmak. Her finner du en oppskrift på nrk sine sider: Bisque av strandkrabbe

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter