Tegning av Strandsnegl
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Strandsnegl

Strandsnegl

(Littorina)

Strandsneglen ligger ofte tørt (på stein og fjell) og kan overleve i flere dager uten å tørke inn. Den tette forekomstene i øvre del av strandsonen, gjør den lett tilgjengelig for høsting. I Storbritannia høstes store mengder strandsnegl for eksport til Frankriket, Spania og andre land i Mellom- og Sør-Europa. Normal størrelse er opp til 3 cm, men enkelte eksemplar når 4 cm. Sneglen beiter på alger, enten direkte på storalger (tang og tare) eller på alger som vokser på stein og berg.

Visste du at ...

vanlig strandsnegl er regnet som snacks i flere land, blant annet i England og Frankrike.

Utbredelse

Strandsneglen er vanlig langs hele kysten, og den kan opptrer i store mengder der vannet ikke er for opprørt. Den lever i strandsonen og ned til 50 meters dyp. De største forekomstene finnes i beltet mellom flo og fjære og ned til 1 meters dyp. 

Fangst

Strandsneglen blir ikke beskattet i Norge til tross for vår lange kystlinje og rike forekomster. Fra Sørlandet har det foregått en viss eksport i sommermånedene. Utfordringene knytter seg til det norske lønns- og kostnadsnivået. Polske plukkere er derfor benyttet til sanking av strandsnegl på Sørlandet.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Uutnyttet art hvor tilgang er uforutsigbar. Omsettes levende.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Kokes i krydret sjøvann eller fiskebuljong i 20 minutter. Kan også fosskoke i sjøvann tilsatt smør og pepper i ett minutt. Trekk sneglene ut av husene, pirk bort 'neglen' og nyt resten!

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter