Tegning av Grisetang
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Grisetang

Grisetang

(Ascophyllum nodosum)

Grisetang er en brunalge og den vanligste tangarten langs norskekysten. Grisetangen trives på beskyttede steder i fjæresonen og vokser ofte sammen med blæretang og sagtang. Tangsorten kjennetegnes av sine lange, flate og gulbrune skudd med ovale flytblærer. 

Visste du at ...

Navnet grisetang kommer av at tangen historisk har blitt brukt som dyrefor. 

Utbredelse

Grisetangen er utbredt og veldig vanlig langs hele norskekysten. 

Fangst

Grisetangen høstes vilt i Norge. Årlig høstes det i underkant av 20 000 tonn, som benyttes til produksjonen av alginater og tangmel. Alginater benyttes i næringsmiddelindustrien, mens tangmel blant annet brukes i dyrefor. Grisetang kan høstes hele året.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Grisetangen kan nå en lengde på 2 meter.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Kan kokes, stekes, eller tørkes og males til pulver. Pulveret kan benyttes i deiger, mens stekt tang passer til fisk. Kokt tang kan anvendes i supper. De ytterste skuddene samt de knudrete formeringsknoppene er best egnet som mat, men hele planten kan brukes til kraft eller damping av fisk. 

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter