Tegning av Knurr
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Knurr

Knurr

(Eutrigla gurnardus)

Knurr er en fiskeart som tilhører knurrfamilien. Den er lett å kjenne igjen med sitt pansrede hode og en kropp som blir tynnere ned mot halen. Den har en langstrakt kropp med beinknuter langs sidelinjen og pigger på gjellelokket. Knurr er en bunnfisk og den lever helst på sand eller mudderbunn. Den har bukfinner med frie finnestråler som den bruker til å "gå" på bunnen med. Finnestrålene er besatt av sanseceller som brukes til å "lukte" med. Knurren kan finnes ned til over 100 meters dyp og spiser hovedsakelig småfisk og krepsdyr. 

Visste du at ...

Knurren har fått sitt navn på grunn av lydene den lager. 

Utbredelse

Utbredelsesområdet strekker seg nordøst helt opp til Trøndelag. Videre nordover er den heller sjelden. 

Fangst

I Norge blir knurr landet som bifangst i ulike garnfiskerier. Det er et stort potensiale i å få mer av bifangsten på land. Arten fiskes normalt på vinter og vår (november- mai). Gytingen foregår fra april til august. 

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Knurren kan bli over 50 cm lang og veie opp mot 1,2 kg. Levealderen er ca. 6 år. 

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Kjøttet er hvitt, fast og velsmakende. Fisken egner seg godt til steking og ovnsbaking. 

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter