Tegning av Lomre
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Lomre

Lomre

(Microstomus kitt)

Lomren kalles av og til for bergflyndre. Den er lett gjenkjennelig. Kroppsformen er oval, fargen ofte rødbrun med ujevne, ovale fargetegninger. Munnen er liten, med runde lepper. Den har en stor evne til å skifte farge etter bunnforholdene.

Visste du at ...

i Storbritannia er lomren regnet som en av de aller fineste matfiskene.

Utbredelse

Lomren finnes langs hele kysten, og ligger oftest på hard bunn.

Fangst

Lomre tas som bifangst i bunntrål og snurrevad, og er i tillegg vanlig i garn på relativt grunt vann.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Lomren er kanskje vår mest underkjente matfisk. Lomren har et fast, hvitt og meget delikat kjøtt med en mild, skalldyraktig aroma. Som annen flatfisk kan lomren brukes både hel og som filet. Dette er en uutnyttet art med varierende tilgang i handelen.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Lomren er relativt flat, så filetutbyttet på små fisk er dårlig. Små lomrer bør derfor brukes hele, større fisk kan fileteres. Lomre har ganske mye slim i huden, og det er viktig å rubbe eller skrape dette av fisk som skal brukes hel, og passe på slimet ikke kommer i kontakt med kjøttet og gjør det udelikat. Lomren er spesielt god stekt, som ren filet, med skinn eller som hel fisk.

Lomre kan tilberedes som flatfisk flest men bruk gjerne oppskrifter på sandflyndre, tunge eller rødspette.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter