Tegning av Makrell
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Makrell

Makrell

(Limacina retroversa)

Makrellen er perfekt tilpasset et liv i de frie vannmassene, med muskuløs, strømlinjeformet kropp, smal spord, små finner og glatt hud som gir liten vannmotstand. Fargetegningene gir en god kamuflasje i det øverste vannlaget. Makrellen har mye rød muskulatur, noe som gjør den i stand til å svømme uten stans. Makrellen lever hele livet i stimer. Den foretrekker relativt varmt vann, og beveger seg nesten bare i den øverste delen av vannmassene. Makrellbestandene gjør lange vandringer - fra områder hvor eggene klekkes, via oppvekstområder for yngel, til beiteområder hvor de vokser opp til kjønnsmoden størrelse og tilbake til gyteområdene. Makrellen gyter om sommeren. I beite- og gyteperiodene har makrellstimene sine faste vandringsmønstre. Makrellen kan kun ta små byttedyr og stimene jager uten stans etter dyreplankton, fiskeyngel og småfisk. Makrellen vokser raskt, og omsetter derfor enorme mengder av dyreplankton til fisk i løpet av kort tid.

Visste du at ...

makrellen må svømme, også i søvne, ellers synker den!

Utbredelse

Den er utbredt i størstedelen av det nordlige Atlanteren, Østersjøen, Middelhavet og Svartehavet.

Fangst

Makrellen kan bli over tre kilo, men den fangstes vanligvis når den er mellom et halvt kilo og 700 gram. Fisket er viktig langs kysten av Sør- og Vest-Norge. Makrellen fangstes på mange måter. Det største volumet fangstes med snurpenot, men det brukes også dorg, snøre og garn i makrellfisket.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Makrellens kvalitet og fettinnhold varierer mye med årstidene. Om våren er den relativt mager, men fettinnholdet stiger ut over sommerhalvåret, etter hvert som makrellen har beitet på næringsrikt dyreplankton og småfisk. For å oppnå best mulig kvalitet – og høyest mulig pris – er det viktig å høste makrellen på rett tidspunkt.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Makrellen har fast, smaksrikt kjøtt og et høyt fettinnhold som gjør den veldig anvendelig. Det er mange tradisjonelle bruksområder for makrell. Den er i slekt med tunfisk og blir etter hvert tatt i bruk til moderne tilberedningsmåter. Fersk brukes den både stekt, kokt og grillet. Den er også en delikatesse både varmrøkt, kaldrøkt, speket, gravet og nedlagt som pålegg.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Kart som viser utbredelsen av Makrell

Oppskrifter

Bilde av retten Makrell à la Astrid. Fotograf: Studio Dreyer Hensley.

Makrell à la Astrid

Makrell er en sunn og tradisjonsrik råvare som kan varieres på mange måter. I denne oppskriften blir stekt makrell servert med en deilig rømmesaus med løk og sopp.

Se hele oppskriften

Bilde av retten Makrell med grønnsaker. Fotograf: Astrid Hals.

Makrell med grønnsaker

Makrell er en fisk som brukes svært mye i Japan. Prøv en japanskinspirert variant med makrellfilet og grønnsaker. Server med kokt ris eller godt brød.

Se hele oppskriften

Makrell i tomat med potetsalat

De fleste kjenner vel til makrell i tomat, men har du noen gang smakt denne kombinasjonen fersk? Den kjølige norske våren gir lang modningsperiode og dermed søte tomater. Det passer perfekt til sprellende fersk makrell.

Se hele oppskriften

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter