Tegning av Sandflyndre
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Sandflyndre

Sandflyndre

(Limanda limanda)

Sandflyndre er en flatfisk i flyndrefamilien. Den kan minne litt om rødspette og skrubbeflyndre, men skiller seg fra disse ved at skinnet har store, ru skjell. Fargen er nesten ensfarget gråbrun, men kan ha rustrøde flekker. Sandflyndren finnes på blåtbunn fra grunne områder og ned til 150 meters dyp. Sandflyndren lever av små bunnlevende krepsdyr, bløtdyr, børstemark og små fisk. 

Visste du at ...

Navnet sandflyndre kommer av at arten normalt finnes på sandbunn

Utbredelse

Utbredelsesområdet strekker seg langs hele norskekysten. 

Fangst

I Norge blir sandflyndre ofte tatt som bifangst i trål og garn. Potensialet er der for å få landet mer av denne bifangsten. Arten gyter hovedsakelig fra januar til august. 

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Sandflyndren blir opptil 40 cm lang og kan veie opptil 1,3 kg. Den kan bli rundt 12 år gammel. 

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Kjøttet har flott tekstur. Smaken er nydelig, med en mild og delikat sødme. Sandflyndre egner seg godt til både steking, frityr og i supper. Siden den oftest er ganske liten er det fint å steke den hel. 

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter