Tegning av Brisling
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Brisling

Brisling

(Sprattus Sprattus)

Brisling er en pelagisk stimfisk i sildefamilien. Den likner på liten sild, men kan skilles fra silda med en dypere buk og skjell som danner en tydelig kjøl på buken. Den har en grønnlig farge på ryggen, og resten av kroppen er sølvfarget. Brislingen finnes som regel i de frie vannmassene, fra overflaten og ned til 150 meters dyp. Brislingen lever normalt av små krepsdyr. 

Visste du at ...

Brislingen som fiskes i Norge ofte ender opp som "sardiner" eller "ansjos" på boks. Betegnelsen er egentlig feil, siden sardin og ansjos er andre arter. 

Utbredelse

Utbredelsesområdet strekker seg langs store deler av norskekysten, og brislingen finnes både i kyst- og fjordområder. De viktigste områdene er Østersjøen, Nordsjøen og Skagerak/Kattegat og inne i fjordene. Den finnes sjelden nord for Helgelandskysten. 

Fangst

I Norge blir det meste av brislingen fanget med snurpenot, men også industritrål. Brislingfartøyene som fisker i fjordene er tradisjonelt små skøyter som opererer med følgebåt med lys, som tiltrekker brislingstimene. Brislingen oppbevares ofte levende, i steng, for at magen skal gå tom før fisken tas på land. Brislingfisket foregår i januar, og fra august til desember. Den gyter normalt fra februar til juli. 

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Brislingen kan bli opptil 19,5 cm lang og 54 gram tung, og den blir sjelden over 5 år gammel. 

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Kjøttet er mykt og saftig. Smaken er mild og god. Fersk brisling egner seg godt til steking og grilling. Hermetisert brisling kan brukes til så mangt. 

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Kart som viser utbredelsen av Brisling

Flere utbredelseskart

Kart som viser utbredelsen av Brisling

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter