Tegning av Grønn kråkebolle
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Grønn kråkebolle

Grønn kråkebolle

(Strongylocentrotus droebachiensis)

Det er registrert 16 ulike kråkebollearter i Norge. De to vanligste hos oss er den røde og den grønne, og det er den siste som høstes. Den grønne blir ca 10 cm i diameter. Innmaten består av fem gonader, som i realiteten er eggstokker hos hunnene og testikler hos hannene, og det er disse som spises. Det er størst forekomster av den grønne kråkebollen også kalt Drøbak-kråkebolle. Den finner man på forholdsvis grunt vann, men den er registeret ned til ca. 1200 meters dyp.Kråkeboller livnærer seg bl.a. av tare, sjøgress og alger. Gytingen skjer om våren.

Visste du at ...

kråkeboller inneholder store mengder A-vitamin og enzymer som nøytraliserer alkohol, og at kråkeboller sies å være bra for å kurere fyllesyke...

Utbredelse

Drøbak kråkebollen vokser langs hele kysten. Høsting av ville bestander foregår ved dykking.

Fangst

Det er 2 produsenter som produserer kråkeboller i Rogaland og Nordland. Det forvbentes økning i produksjonen til kommersiell skala.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Størrelse

Uutnyttet art med veldig varierende tilgang. Kråkebollen må omsettes levende.

Les mer om sjømat som næringsmiddel og mattrygghet

Tilberedelse

Gonaden har en søtlig smak og spises rått, men brukes også som ingrediens i sauser og eggeretter.

Kråkebolle spises oftest i rå tilstand og gjerne som en topping på en nigirisushi bit, men kan gjerne serveres som en liten rett i seg selv eller brukes til å gjøre en fiskesuppe fyldigere både på smak og til dels konsistens, men må da kjøres i med en stavmixer like før servering.

Les mer om ulike konseveringsmetoder

Et større utvalg av oppskrifter finner man på 3 i uka eller under oppskrifter